Tim Daly

Tim Daly

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1956-03-01
Nơi Sinh : New York City, New York, USA
Còn được Biết đến Như : Timothy Daly

Danh Sách Phim Của Tim Daly