Ruth Buzzi

Ruth Buzzi

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1936-07-24
Nơi Sinh : Westerly, Rhode Island, USA
Còn được Biết đến Như : 

Danh Sách Phim Của Ruth Buzzi